Tusentals slott i Europa

Det finns tusentals slott i Europa och det är ett av de mest ikoniska landmärken vi har. De vittnar om historia, kultur, krig, erövring och mycket mer. Idag fyller slotten inte samma funktion som de gjorde förr i tiden. Men det är svårt att hävda att de trots det inte fyller en viktig funktion i Europa. Som kulturarv och som historisk plats att besöka så är något av de många slotten något du borde besöka i sommar.

Tusentals slott i Europa

De tusentals slott i Europa är några av våra mest distinkta landmärken. De är fantastiska att besöka och leder ens tanke till modiga riddare och prinsessor som levde där för hundratals år sedan. Trots deras ikoniska symbol byggdes de flesta slotten för ungefär 600 år sedan under det medeltida Europa. Under den moderna tiden bor det fortfarande människor i slotten, men de fyller också en funktion som turistmål. Slotten utvecklades ursprungligen som en försvarsbyggnad snarare än ett mäktigt hem för kungen och drottningen. De första slotten började visa sig under 900-talet. Feodala krigsherrar byggde slotten som fästningar och som ett sätt att skydda de kringliggande byarna. I takt med att årtiondena gick blev slotten ett centrum för lokala regeringar. Så väl byar som städer byggdes upp krig dem. Under 1500-talet hade städerna förlorat sin strategiska position då nya vapen kom att börja användas.

De första slotten i Europa

De första slotten i Europa

De första slotten byggdes av ved, sten och lera. Arbetare byggde slotten uppe på en hög kulle och runt dem byggde de ett staket av trä. Inom murarna fanns slottet själv och ett par andra byggnader. Efter att tiden gick kom muren att ersättas med en stenmur och de yttre byggnaderna kom att byggas ihop med slottet självt. Den mesta sten som användes kom från lokala gruvor men i vissa fall beställdes sten från utomlands. Under konstruktionens gång blev ett slott större med drygt 15kvm per år. De närliggande väggarna var allt från 15–20 meter öga och 3–4 meter tjocka. Eftersom slott var försvarsbyggnader var inte fönster på de första våningarna tillåtna. Byggnadsarbetarna som arbetade mellan april till november var välbetalda och eftertraktade i landet, då deras kunskap var bristfällig.

Tjocka väggar

Förutom de tjocka väggarna och murarna fyllde också ett torn en viktig funktion i ett slott. Tornet var en strategiskt viktigt placerad byggnad. Ett slott i Wales har det största tornet i Europa med hela 45 meter i diameter. De tidigare slotten var rektangulära i sin form, men de kom snart att börja byggas med rundade väggar för att man skulle ha möjlighet att se i 360 grader runt slottet. I Frankrike byggdes dessa runda torn för första gången. Tornet i London är en av Englands mest ikoniska byggnader. William erövraren började att bygga det slottet under 1000-talet och de efterföljande kungarna fortsatte att bygga på slottet under flera årtionden. Sedan dess konstruktion har tornet fyllt olika syften. Det har varit en befästning, en byggnad för kungar och drottningar, och ett fängelse.