Slottens konstruktion

Fram till dess att kanoner uppfanns var slott ett av de bästa sätten att skydda sig under medeltiden. Mer än sällan var de inte bara där för att skydda kungen och kungafamiljen utan gav även skydd till de närliggande städerna och byarna. Ett slott designades från grunden med syftet till att ge sina invånare ett taktiskt övertag vid ett krig. Delar av slott, som vallgravar och dragbroar, kände du kanske redan till. Men det finns flera intressanta fakta och de olika försvarsdelarna som du aldrig har tänkt på. Allt från fönsterna till trapporna själva designades efter att ge ett övertag till de som levde i slotten.

Lutar åt höger?

Om du någonsin har varit inne i ett slott kanske du har undrat varför alla trappor tenderar att luta åt höger, alltså i klockans riktning. Tanken var att då de flesta soldaterna var högerhänta skulle de som tog sig upp för trapporna, det vill säga de som attackerade, ha ett underläge mot de som försvarade. Mindre utrymme för dem att svinga med sitt svärd, samtidigt som de i vissa fall behövde använda sig av sin svagare arm för att attackera med. De som försvarade hade alltså inte det här problemet utan fick därigenom en klar fördel vid en attack. Smart!

Symbol av auktoritet

Slott fyllde inte bara en funktion att skydda de som bodde där utan även som en symbol av auktoritet. När William erövraren blev kung startade han en av de mest makalösa byggnadsplanerna i Englands historia då han beställde konstruktionen av tolv slott i England och Wales för att cementera sin makt. Han krävde även att slotten inte skulle byggas med mer än ett par dagsmarscher till häst mellan varandra. En av de hans bästa exempel att använda hans slott som en maktsymbol var Tornet i London som medvetet byggdes som högre än alla andra byggnader i London så att människor behövde titta upp för att se det.  Än idag byggs byggnader som en form av auktoritet och välstånd genom att bygga de så höga som möjligt. Ta till exempel World Trade Center i USA som länge var världens högsta byggnad. Eller Burj Khalifa i Dubai som idag är världens högsta byggnad. Men i Sverige finns det också exempel. Än idag får ingen byggnad i Uppsala vara högre än Domkyrkan.

I trä och lera

I trä och lera

De första slotten som byggdes i England var faktiskt byggda i trä och inte i sten. Tornet i London byggdes år 1000 och med ett vitt torn som byggdes i sten var det en av de första byggnaderna som använde sig av det nya materialet i sin konstruktion. Slott hade flera defensiva konstruktioner inom sig som syftade till att göra det svårare för fiender att ta sig in i slottet. Förutom vallgravar och dragbroar konstruerades slott ofta med speciella hål i taken, och hemliga falluckor runt om på gårdsplanen. Slotten byggdes även uppe på höga kullar som fienden långsamt behövde ta sig upp för innan de nådde slottet. Något som gav en enorm fördel för de försvarande.