Slott i Europa

Slott är några av Europas mest framträdande landmärken och det är en hissnade upplevelse att besöka dem. De får dina tankar att vandra iväg till modiga riddare och modiga prinsessor. Trots deras ikoniska status så byggdes slotten endast under drygt 600 år under Europas medeltid. Men idag syftar slott mer till att ge en inblick i hur det var förr i tiden och fungerar som en turistattraktion för många människor runt om i världen. Det är spännande för alla som besöker slotten!

Historia

Slotten i Europa utvecklades först som försvarsbyggnader snarare än vackra hem för kungar och drottningar. De första slotten började visa sig under tidigt 900-tal. Feodala krigsherrar byggde slotten som fästningar och som ett sätt att skydda de närliggande byarna. Allt efter åren gick så blev slotten senare platser för en centralregering. Så väl städer som byar växte upp runt dem. Vid 1500-talet hade slotten förlorat sin strategiskt viktiga plats då nya vapen gjorde att det blev enklare att besegra dem som befann sig i slotten. Men slotten kommer säkerligen att leva kvar under tusentals år till då de flesta länder som har slott arbetar flitigt för att renovera dessa för att de inte ska förfalla. I Sverige finns det hundratals olika sorters slott som flera tusentals personer besöker varje år.

Byggnadsmaterial & konstruktion

De tidiga slotten byggdes av ved, sten och lera. Byggnadsarbetare byggde ofta slotten vid en sluttning med ett staket gjort av trä runt det. Innanför muren så låg slottet själv och övriga byggnader runtomkring. Under tiden blev trämuren ersatt med en mur av sten, och de yttre byggnaderna byggdes ihop med slottet. Den mesta stenen kom från närområdet även om det ibland beställes in speciell sten för vissa slott.  Under konstruktionen så växte slott ofta bara med ett par meter om året. De närliggande murarna var uppemot 15meter höga och kunde vara 5 meter tjocka. Eftersom slott var försvarsbyggnader så var inte fönster byggda på de lägre våningarna och var därför svåra att skydda. Byggnadsarbetarna som arbetade mellan april och november var betalade. De var skickliga arbetare med speciella kunskaper.

Byggnadsmaterial & konstruktion

Torn & kända slott

Förutom muren så fanns det ofta höga torn som var väldigt viktigt för slottet. De tornen var ofta uppemot 15 meter höga och syftade till att ge en överblick över hela innergården och allt område utanför slottet. Det var också en perfekt plats för att ha bågskyttar som kunde attackera sina fiender. De tidigaste slotten använde sig av en rektangulär eller fyrkantiga torn, men det användes senare till en cirkulär byggnad för att man skulle ha syn i 360 grader. Frankrike var de första som byggde cirkulära torn. The Tower of London är ett av Englands mest ikoniska byggnader. Erövraren William började att konstruera slott under 900-talet och de efterföljande regenterna lade till struktur allt eftersom. Sedan dess konstruktion har tornet använts som en fästning, en kunglig lägenhet och som ett fängelse. Det här slottet finns i mitten av London och är en populär destination för turister som gärna besöker det varje år.