Skillnaderna mellan ett slott och ett palats

Fascinationen för makt och rikedom är väl ingen nyhet. Ända sedan långt tillbaka i tiden har människor i maktposition använt sig av olika symboler för att uppvisa sin kraft och överhet. Slott och palats har blivit viktiga symboler för detta. Men byggnaderna står nog inte där enkom som symbol för rikedom och makt inför det egna folket, utan kanske även för att utstråla stabilitet och visa upp sin styrka för fiender såväl inom som bortom landets gränser. Idag är många av de slott och palats som finns världen över, föremål för turism. Berättelser om intriger, maktkamper och spöken är många. Och av de som någon gång besökt en av dessa ståtliga byggnader, går det nog att instämma i kören om att det vilar en alldeles särskild atmosfär och magi i dessa rum.

Kungliga slott

Det svenska ordet slott tros ha kommit till under 1300-talet. Ett slott kan definieras som en byggnad som uppförd eller befäst av en person av kunglig börd. Traditionellt sett har det även varit bostad åt kungligheter eller annan viktig person som till exempel landshövdingen. Idag kan det även röra sig om en statligt ägd byggnad. Enligt många källor får det inte kallas för ett slott om det inte byggts på uppdrag av staten eller om det inte vid något tillfälle har bebotts av kungligheter. Föregångaren till slottet kan anses vara borgen. Efter medeltiden blev slotten representanter för makt och agerade fästen för regering. Ett av Sveriges mest kända slott är Drottningholms slott som ligger på ön Drottningholm strax utanför Stockholm. Slottet byggdes under 1600-talet och är idag permanentbostad för Kungaparet. Trots att Kungaparet bor här så är det en stor del av slottet och kringliggande område som är tillgängligt för allmänheten. Här finns bland annat Drottningholms slottsteater som fortfarande används för föreställningar.

Ståtliga palats

Under kejsartiden bodde just kejsaren på Palatinen, vilket var en av sju kullar belägna i Rom. På kullen fanns ett flertal lyxiga byggnader vilka tillsammans bildade kejsarens palats. Vårt svenska ord palats kommer alltså från namnet på kullen, det vill säga det latinska ordet och namnet Palatium. De palats som byggdes i Italien under antiken och fram till renässansen har använts som modell för senare byggda palats. Ett palats kan bestå av en eller flera storslagna och lyxiga byggnader. Det är traditionellt sett boende för personer av hög rang, dock inte befäst till skillnad från de slott som byggdes fram till 1600-talet. Ett palats ligger oftast i stadsmiljö. Ett praktfullt exempel på palats och ett av de mest kända är Vinterpalatset i Sankt Petersburg i Ryssland. Palatset grundades av Peter den store i början av 1700-talet. Till en början var palatset mycket blygsamt och har byggts om och byggts ut många gånger under tiden för dess olika ägare. Byggnaden hamnade i fokus då ett löst skott avlossades i november 1917 vilket var startskottet för stormandet av palatset och början på den ryska revolutionen. Palatset utmärker sig genom sin vackra gröna fasad. Vinterpalatset har vid flera tillfällen varit föremål för filminspelning.