Slott utanför Europa

Slott är en rätt vanlig företeelse i Europa av förklarliga skäl. Kontinenten har en lång historia av rika adelsmän, kungligheter och andra som byggde dessa fantastiska slott och där många står kvar än idag. Men faktum är att det finns lika många slott utanför Europas Läs mer …